زمان کود دهی به باغات انگور

دوران کود دهی به باغ ها انگور
سولفات منگنز, مونو آمونیوم فسفات, مونو پتاسیم فسفات

مونوپتاسیم فسفات از فسفات پتاسیم که نمکی حلال هست و غالباً به تیتر کود، افزودنی غذایی و قارچ کش به کارگیری می شود، بدست میآید.

مونو آمونیوم فسفات

کود اگریفرت مونوپتاسیم فسفات کود کریستاله با ذرات کوچک می باشد که به جهت تامین پتاسیم و فسفر در ادامه گیاهان باغی، گلخانه ای، گیاهان زراعی و چمن گزینه به کارگیری قرار می گیرد.

 

مونو پتاسیم فسفات

 

اين تركيب خلوص بسيار بالايي دارااست و در ادامه زمان كمبودها و بويژه در ادامه همه محصولات باغي، زراعي و گلخانه اي مي تواند گزینه به کارگیری قرار می­گيرد .

انحصار ها به جهت کاشت ، خطر ابتلا به جوانه زنی مقداری وجود دارااست ، حتی با نرخ بالا. 3. کمپوست یا این که پوسال به عبارتی ترکیبی از پسماندهای حیوانی و گیاهی که طی فرآیندها و موقعیت گوناگون به وجود میآید.

کمپوست از کهنترین روشهای بازیافت بوده که زبالههای شهری، فاضلاب و لجن و دیگر مواد آلی تجزیهشده و به صورت کود در ادامه کشاورزی به کارگیری میگردند.

در ادامه جمع سه گونه آلی وجود دارد. در ادامه زمین های کشاورزی و باغ ها کاربرد دارد. در ادامه هر جریب در ادامه آب به اندازه به جهت پوشش به وسیله زمین یا این که هوا.

کودهای ترکیبی بازاری در ادامه حدود 25 میلیارد دلار در ادامه دنیا دارا هستند که از همین فی مابین هند ، برزیل ، آمریکا ، چین و پاکستان به ترتیب 5 واردکننده وسیع کودهای شیمیایی می باشند.

MAP مهم pH ای در ادامه حدود 4 الی 5 و دی آمونیوم فسفات پی اچی در ادامه حدود 7 الی 8 می باشد.

مونو آمونیوم فسفات (MAP) یک مبداء گسترده از فسفر (P) و نیتروژن (N) است. فسفات سه آمونیوم آمونیوم (TAP- (NH4) 3PO4) یک بلور ناپایدار و محلول کمتری نسبت به MAP و DAP است.

عدد ها در ادامه یک کیسه کود به شما می گویند که % نیتروژن، فسفر و پتاسیم موجود در ادامه کیسه موجود است.

براین اساس کود تام 12-8-10 مهم 12 % نیتروژن، 8 % فسفر و 10 % پتاسیم است. پتاسیم بهطورمعمول وجود دارااست و هم از جداسازی بقایای گیاه به خاک بیشتر میگردد، البته در ادامه خاکهای شنی و اسیدی فقدان آن به دیده میخورد.

گیاه گزینه کشت می بایست از ویژگیهای رویش سریع، کمترین میزان نیاز به آب و کود و هم مالامال شاخ و برگ و مالامال از مواد موردنیاز خاک باشد تا سبزینه بیشتری تولید کند.

بسته به گونه PH خاک، در ادامه خاکهای اسیدی از سولفات کلسیم یا این که جیپس ( شامل ۱۸ % گوگرد و ۲۲ % کلسیم) مصرف میگردد تا خاک خواص قلیایی پیدا کند.

سوای نیتروژن، فسفر و پتاسیم، گیاه نمی تواند به آسانی رویش کند، چون نمی تواند نصیب هایی از گیاه را که نیاز دارد، ایجاد کند.

از گذشتههای زیاد به دور کشاورزان دریافتند درجایی که فضولات حیواناتی نظیر اسب، گاو، گوسفند و مرغ وجود دارد، گیاه رویش خوبتر و بیشتری دارااست و از آن به سپس همواره از کود حیوانی جهت رویش گیاهان استفادهشده است.

کود آلی کیفیتهای متمایز داشته و درنتیجه اثربخشی هر کدام بر بر روی خاک فرق دارد. حوزه‌ کاربرد خاک را آب پاشی نمایید تا سولفات منگنز از فی مابین نرود و بتواند در ادامه خاک فرو رود.

به این علت کشت پنبه در ادامه آب های شادی و یا این که خاک هایی با شوری بالا قابلیت پذیر است. همین كود محلول در ادامه آب هست و به شتاب در ادامه خاک مرطوب به میزان به اندازه حل می شود.

به کارگیری بیش از میزان از همین کود می تواند سبب ساز مسمومیت گیاه شود. در ادامه مقادیر فراتر از آنچه در ادامه طعام قبل از فرآوری یافت می شود ، مواد مغذی بیشتر می شود.

در ادامه همین نوشته قصد داریم تا به معرفی کاربرد های همین کود و مزایای به کارگیری از آن در ادامه صنعت کشاورزی بپردازیم؛ از این که با نشریه دنیا شیمی فیزیک همراهید متشکریم.

در ادامه واقعیت هدف از همین فعالیت به کارگیری از مزایای گیاه کاشته شده هست وگرنه هیچ محصولی از آن برداشت نمیگردد و صرفا موقعیت بهتری به جهت کاشت متاع کلیدی و مختصات فیزیکی خاک آماده میشود.

از آنجا که هدف کلیدی همین تیم ایجاد و تامین بهترین گونه کودهای ضمانتی با مرجع ارگانیک جهت به کارگیری در ادامه بخش کشاورزی می باشد؛ کشاورزان می توانند با تصور ریلکس و با هزینه های خیلی مناسب خیس از کودهای شیمیایی، مرغی و حیوانی محصولی با میزان مرغوب بودن برداشت کنند.

پتاسیم 1 تا 2 % وزن هر گیاه را تشکیل می دهد و به تیتر یون در ادامه سلول ها به جهت متابولیسم اضطراری است.

بالاترین مقدار رویش مصرف همین متاع در ادامه آمریکای مرکزی و جنوبی، اروپای شرقی و آفریقا بوده هست و پیشبینی میگردد که سالانه به مقدار 4.5 درصد، 3.5 % و 3 % ارتقاء یابد.

نیترات آمونیوم با ۳۳درصد ازت و سولفات آمونیوم شامل ازت و ۲۴ % گوگرد، از دیگر منابع به جهت برطرف نمودن فقدان ازت گیاهان هستند.

ازت یکی از از پرمصرفترین عنصرهای موردنیاز گیاه که به صورت نیترات، اوره و یون آمونیوم قابلجذب است. در ادامه همین فی مابین اوره متداولترین مبداء تغذیه ازت در ادامه جمهوری اسلامی ایران و بقیه بخش ها هست.

3. کود شیمیایی را می بایست یکی از از رایجترین و بهنوعی اصلیترین گونه کود در ادامه فی مابین کشاورزان از دوران مبارزه جهانی دوم به سپس دانست و دلیلش دسترسی آسان، به کارگیری با حجم اندک البته بازده بیشتر، راحتی فعالیت با آن و هم ارزش پایینتر نسبت به سایرین است.

فسفره را می بایست قبل از کاشت و در ادامه محل ریشه گذاشت. 2. همین نمک معدنی همینطور در ادامه واکنش سنتز اسیدهای چرب به تیتر ماده فعال کننده واکنش به فعالیت می رود. This ᠎post has been do ne  by GSA Con​te​nt G ener ator DE​MO.

11٪ نیتروژن (N) و 52٪ پنتوکسید فسفریک (P2O5) یا این که در ادامه تمام 63٪ ماده فعال ، که منجر می شود به راحتی به وسیله گیاهان جذب شود.

گام به جلو و عقب بر بر روی چمن ارتفاع بکشید تا تمام حوزه‌ را بپوشانید. 1.478 در ادامه ارتفاع موج نوری است.

در ادامه کودهای شیمیایی فسفر با درصدی از اکسید آن وجود دارااست که جهت تثبیت آن در ادامه خاکهای قلیایی از کلسیم و در ادامه خاکهای اسیدی از آهن و آلومینیوم به فعالیت میرود.

یک گیاه به جهت رشد، به چند از عنصرها شیمیایی گوناگون نیاز دارد. در ادامه خاکهایی که در ادامه معرض شستشوی مضاعف هستند، فقدان گوگرد دوچندان وجود دارااست و می بایست به خاک بیشتر گردد.

با اعتنا به مقدار کود، رویه کود دهی، گونه بافت خاک و تعداد دفعات مصرف، کمی از کود فسفره در ادامه سال اولیه و سال های سپس به جهت گیاه باقی میماند.

1. کربن، هیدروژن و اکسیژن : در ادامه هوا و آب موجود بوده و در ادامه عاقبت در ادامه عرضه مضاعف است. کریستال های تک در ادامه دمای اتاق پارا اکسیژن هستند.

همینطور در ادامه صنعت های کاغذسازی بعنوان مخمر بکار میرود. همینطور به جهت برطرف کردن فقدان منیزیم از سولفات منیزیم و سولفات منیزیم به فعالیت میرود.

امروزه کود انسانی هم در ادامه فی مابین کشاورزان رده ویژهای پیدا کرده و به فعالیت میرود. هنوز در ادامه سیلوهای ذخیره نمی.

کود کریستاله مونو پتاسیم فسفات PRYON، به شکل کود آب پاشی در ادامه جایی که مصرف نیتروژن می بایست ذیل نگه داشته شود، پیشنهاد میشود.

مونو آمونیوم فسفات و مونو پتاسیم فسفات دو صورت متداول از همین جور کودهای شیمیایی هستند. فسفات های سدیم شامل مونو سدیم فسفات، دی سدیم فسفات و تری سدیم فسفات است.

با اعتنا به فرمول شیمیایی همین متاع (KH2PO4) اسم دیگر همین کود پتاسیم دی هیدروژن فسفات هم میباشد. با اعتنا به همین مسئله اضطراری هست از تام کودهایی که حاوی عنصرها غذایی گزینه نیاز گیاهان اند به شکل متعادل و بر شالوده نیاز گیاه به کارگیری گردد.

بر شالوده گونه میکروارگانیسم استفادهشده به کود زیستی باکتری، قارچی، جلبکی، اکتینومیست و میکروارگانیسم مؤثر (EM) تقسیم میشوند. بهطور بی آلایش مولتیویتامین و امداد غذای گیاهان هست که کشاورز به جهت تقویت و عملآوری محصولات عمده و همینطور تغذیه خاک از آن بهره می برد که بر شالوده خصوصیات، منشأ و مواد تشکیلدهنده به سه جور کلی تقسیم میشوند.

کود آلی برخلاف کود شیمیایی به جهت خاک مضر نبوده و به کارگیری بیشازاندازه آن ها به گیاه هم آسیبی نمیرساند. کود آلی به جهت رویش سبزیها، ارتقاء گلدهی و سرسبزی چمنها به فعالیت میآید.

1. کود آلی که به کود ارگانیک هم مشهور هست، مهم منشأ طبیعی و سوای کوچکترین و افزودنی تصنعی به وجود میآید.

همین گونه کود زیاد خوب در ادامه باغداری، کشاورزی، در دست گرفتن فرسایش و بهسازی خاک، ساختوساز تالاب، پوشش دفن آشغال به کارگیری مضاعف داشته و آفتکشی طبیعی محسوب میگردد.

اسید فسفریک ضعیف (40-55٪) از واکنش سنگ فسفات با اسید سولفوریک در ادامه مجاورت آب ایجاد می شود. یک مزیت ایجاد همین مخلوط شیمیایی همین هست که می توان از اسید فسفریک با میزان مرغوب بودن پایینتری در ادامه مقایسه با بقیه کودهای فسفر به کارگیری کرد که اکثر اوقات به مرتبه اسید خالصتری نیاز دارند.

اسید فسفریک صورت قابلجذب فسفر به جهت گیاه هست اما بهعنوان کود به کارگیری نمیشود. صورت ظاهری همین ترکیب، پودر سپید آب شونده است.

همین در ادامه حالی هست که به جهت ایجاد DAP میزان NH3 به H3PO4 در ادامه سطح ی خنثی سازی و گرانوله کردن به ترتیب 1.4 و 1 می باشد.

در ادامه محصولات گلخانه ای نخست نیتروژن و پتاسیم را در ادامه غلظت اندک 250-90 پی پی ام از هر یک در ادامه هر سطح از آب پاشی آغاز می کنند.

2. کود سبز یکی از از روشهای کهن در ادامه ارتقاء باروری خاک، همین هست که قبل از کشت متاع اصلی، یک گونه دیگر گیاه را کاشته و هنگامیکه سبز شد آن را برداشت میکنند.

کودی که از عنصرها پرمصرف در ادامه گیاه به این معنی که ازت، فسفر، پتاس، کلسیم و منیزیم در ادامه آن با درصدهای مختلف به فعالیت رفت است.

سولفات منگنز در ادامه مرتبه اولیه به تیتر کود و به تیتر مکمل دام در ادامه مناطقی که خاک مهم فقدان منگنز است، آنگاه در ادامه بعضا از لعاب ها، لاک ها، سرامیک ها و قارچ کش ها به کارگیری می شود.

هم اکنون با مولتیویتامین گیاه و خاک عمده آشنا شوید؟ هم اکنون چرا انسان ها به کود نیازی ندارند تا رویش کنند؟ چنانچه نیازی به کلسیم بهتنهایی باشد از کود فسفر با درصدی از کلسیم به جهت جبران فقدان آن در ادامه خاک، به کارگیری میگردد.

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

کولر آبی پرتابل چه ویژگیهایی دارد؟

کولر آبی پرتابل چه ویژگیهایی دارد؟ کولر آبی همین محصولات از میزان مرغوب بودن و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.